Ekonometri 1
(IKT-TY-E1)

Bu ders, ekonometri kuramına giriş dersi olarak düzenlenmiş olup; bu bilim dalının tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır. Ayrıntılı biçimde ele alınacak konu başlıkları arasında iki ve ikiden fazla değişkenli klasik doğrusal bağlanım modelleri, sıradan en küçük kareler ve ençok olabilirlik yöntemleri, kukla değişkenli bağlanım modelleri ve bunlara ilişkin çeşitli sınama ve çıkarsama konuları bulunmaktadır.