Haftalık özet

 •  
   

 •  
  Sadece 1. haftayı göster

  15 Haziran - 21 Haziran

  Course Home

  • Oyun Teorisi, ajanların kazançlarının diğer ajanların davranışlarına bağlı olduğu durumların analizi olan Çok Kişili Karar Teorisi için yanlış bir isimlendirmedir.  Çıkar çatışması, koperasyon, (zımni) iletişim analizlerini içerir. Oyun teorisinin ekonomi, politika, hukuk, bioloji ve bilgisayar bilimi gibi değişik alanlarda uygulamaları vardır. Bu derste, oyun teoretik araçları tanıtacağım. Bunu yaparken, oyun teorisindeki birçok uygulamadan bazılarını anlatacağım, özellikle ekonomi ve siyaset bilimindeki uygulamaları.

   Oyun Teorisi matematiğin bir dalı olarak ortaya çıkmıştır ve hala oldukça matematikseldir. Bizim yapacağımız vurgu, kavramsalanaliz üzerinde olacak, bunu yaparken de matematik kullanımını en alt seviyede tutacağız, özellikle ortalama bir MIT öğrencisinin kabul edebileceği bir seviyede tutacağız. Yine de, aklınızda tutunuz ki, bu, temel olasılık teorisi ve kalkulus konularında rahat hissediyor olmanız gerektiği anlamına geliyor, ve daha önemlisi, matematiksel terimlerle düşünebilmeye alışkın olmanız gerekiyor. Orta Seviye Mikroekonomi dersi bu ders için önkoşuldur (aynı anda iki dersi almak uygundur). Her durumda, eğer bu dersi alıyorsanız, çok çalışmaya hazır olmalısınız.