Konu özeti

 •  
   
 • 1
  Sadece 1. konuyu göster

  Genel Kapsamlı Bibliyografik Kaynaklar

  Alanla ilgili güncel ve geriye dönük bilgi kaynaklarının (kitap, dergi, makale vb) saptanmasında yararlanılacak olan genel kapsamlı bibliyografik kaynakların amaç, kapsamve düzen açısından tanıtılması ve kaynak içinde bilgi arama. Bibliyografik kimlik, giriş unsuru, gönderme, kaynak sonu dizini gibi kavramların açıklanması.


 • 2
  Sadece 2. konuyu göster

  Alanla İlgili Bibliyografik Kaynaklar I

  Alanla ilgili Türkçe bibliyografyaları amaç,kapsam ve düzen açısından inceleme.


 • 3
  Sadece 3. konuyu göster

  Alanla İlgili Bibliyografik Kaynaklar II

  Alanla ilgili Türkçe veyabancı dildeki dizinlerin amaç, kapsam ve düzen açısından incelenmesi


 • 4
  Sadece 4. konuyu göster

  Ansiklopedi ve Sözlükler

  Alanla ilgili Türkçe ve yabancı dil, basılı/elekronik ansiklopedi ve sözlüklerin incelenmesi


 • 5
  Sadece 5. konuyu göster

  Dergiler

  Alanla ilgili Türkçe ve yabancı dildeki basılı ve/veya elektronik dergiler


 • 6
  Sadece 6. konuyu göster

  Meslek kuruluşları ve yayın organları

  Alanımızda faaliyet gösteren uluslararası ve ulusal nitelikli yerli ve yabancı meslek kuruluşları ve yayın organları

  • TKD
  • ÜNAK
  • CLIP
  • IFLA
  • EBLIDA

 • 7
  Sadece 7. konuyu göster

  İnternet üzerindeki alanla ilgili bilgi kaynakları

  Alanımızla ilgili internet üzerindeki kaynakların saptanmasında yararlanabileceğimiz web siteleri/portallarının erişim ara yüzlerinin irdelenmesi ve uygulama. internet kaynaklarının değerlendirilmesi.


 • 8
  Sadece 8. konuyu göster

  Açık erişim siteleri

  Açık erişim sitelerinin erişim ara yüzlerinin incelenmesi ve uygulama


 • 9
  Sadece 9. konuyu göster

  Veritabanları I

  Veritabanı nedir? Veritabanı ara yüzlerinde basit ve gelişmiş arama nasıl yapılır?


 • 10
  Sadece 10. konuyu göster

  Veritabanları II

  Ankara Üniversitesi E-Kütüphanedeki alan araştırmalarında kullanabileceğimiz seçilmiş veritabanı örneklerinin uygulamalı olarak erişim arayüzlerinin irdelenmesi.

  • Science Direct İçerik: Ağırlıklı olarak fenbilimleri alanındaki 1.700 dergiye 1997 yılından günümüze kadar tam  metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlar. ELSEVIER SD (2010-2012): 2069 dergiye erişim sağlanmaktadır. 177 dergi başlığı için sürekli erişim hakki sağlanmıştır.

 • 11
  Sadece 11. konuyu göster

  Veritabanları III

  AÜ veritabanlarından örnekler üzerinde uygulama,devam.

  • LISTA İçerik: Kütüphanecilik ve bilgi bilimleri konularıyla ilgili bibliyografik bilgilere erişim olanağı sağlar.

 • 12
  Sadece 12. konuyu göster

  Veritabanları IV

  AÜ veritabanlarından örnekler üzerinde uygulama, devam.

  • Ebrary İçerik: 45.147’nin üzerinde elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 16 akademik koleksiyonu kapsamaktadır.

 • 13
  Sadece 13. konuyu göster

  Veritabanları V

  AÜ veritabanlarından örnekler üzerinde uygulama, devam.

  • Emerald İçerik: Muhasebe, maliyeve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları yönetimi, endüstri sektörleri ve inovasyon,bilgi yönetimi, uluslararası isletme, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim.

 • 14
  Sadece 14. konuyu göster

  Genel Tekrar