Konu özeti

 •  
   

  Osmanlı Diplomasi Tarihi


  Eğitimci: Prof. Dr. Çağrı Erhan

  E-Posta: erhan@politics.ankara.edu.tr

  Kuruluşundan itibaren Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerinin nasıl geliştiği üzerinde durulmakta, diplomasi uygulamaları dönemlere ayrılarak anlatılmaktadır.

 • 1
  Sadece 1. konuyu göster

  Temel Kavramlar

  Osmanlı Diplomasi Tarihi dersinin temel kavramları olan "tarih" ve "diplomasi"nin tanımı yapılmaktadır. Farklı yaklaşımlar göz önünde bulundurularak, "tarih metodolojisi" ve "diplomasi uygulamaları" anlatılmaktadır.


 • 2
  Sadece 2. konuyu göster

  Osmanlı Devleti'nin Temel Özellikleri

  Osmanlı coğrafyası, nüfus bilgisi, Osmanlı hanedanının kimler olduğu, iktidarı meşrulaştırma yöntemleri üzerinde durulmaktadır.


 • 3
  Sadece 3. konuyu göster

  Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu ve Gelişimi

  Osmanlı Beyliği'nin, diğer Anadolu beyliklerine nispetle daha kü*** olmasına rağmen, kısa sürede nasıl büyüdüğü ve devlete dönüştüğü üzerinde durulmaktadır.


 • 4
  Sadece 4. konuyu göster

  Ankara Savaşı, Fetret Devri ve Devletin Yeniden Kuruluşu

  Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nı kaybetmesinden sonra Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü durum ve yeniden toparlanabilmesinin sebepleri üzerinde durulmaktadır.


 • 5
  Sadece 5. konuyu göster

  İmparatorluk Siyaseti

  II. Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden sonra yaşananlar, II. Bayezid ve I.Selim dönemlerindeki gelişmeler anlatılmaktadır.


 • 6
  Sadece 6. konuyu göster

  Klasik Dönemin Zirvesi:Kanuni Dönemi

  I. Selim'in Doğu'daki başarılarından sonra, Kanuni Sultan Süleyman'ın Habsburglar ve Safeviler'le ilişkileri üzerinde durulmakta, dönemin diplomasi anlayışı anlatılmaktadır.


 • 7
  Sadece 7. konuyu göster

  Klasik Dönemde Osmanlı Diplomasinin Ana Hatları

  Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Osmanlı diplomasisinin nasıl yürütüldüğü anlatılmakta, "ad hoc diplomasi" kavramı, örneklerle açıklanmaktadır.


 • 8
  Sadece 8. konuyu göster

  Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da Üstünlüğünü Kaybetmesi

  Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyılın sonundan başlayarak, Avrupa devletleri karşısında üstünlüğünü kaybetmesinin nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.


 • 9
  Sadece 9. konuyu göster

  Doğu Sorunu

  "Doğu Sorunu" (Şark Meselesi) kavramının ortaya çıkışı, Yunan İsyanı ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.


 • 10
  Sadece 10. konuyu göster

  Yunanistan'ın Bağımsızlığı ve Mehmed Ali Paşa İsyanı

  Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanma süreci ve ardından Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın isyanının Boğazlar konusunun uluslararasılaşmasına nasıl yol açtığı konusu üzerinde durulmaktadır.


 • 11
  Sadece 11. konuyu göster

  Sürekli Diplomasiye Geçiş

  Ad Hoc diplomasiden, Sürekli Diplomasi'ye geçişin nasıl olduğu, Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkelerde ilk elçiliklerini açması ve Hariciye Nezareti'nin kuruluşu anlatılmaktadır.


 • 12
  Sadece 12. konuyu göster

  Osmanlı Diplomasisinde "Paşalar" Dönemi

  Tanzimat'tan sonra Osmanlı Diplomasi'nde Babıali'nin daha etkin hale gelmesi, Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti'nin Rusya, Fransa ve İngiltere ile ilişkileri anlatılmaktadır.


 • 13
  Sadece 13. konuyu göster

  II. Abdülhamid'in Dış Politikası

  II. Abdülhamid'in tahta çıktığı ortam ve yeni dış politika anlayışının ayrıntıları anlatılmaktadır.


 • 14
  Sadece 14. konuyu göster

  Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yol

  II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti'nin dış ilişkileri, Trablusgarp ve Balkan savaşları ele alınmakta, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışları anlatılmaktadır.