Konu özeti

 •  
   

  Nüfus Sosyolojisi

  Hazırlayan: Doç. Dr. A Didem Danış

  E-Posta: didemdanis@yahoo.com / ddanis@gsu.edu.tr

   

  Bu dersin amacı sosyolojik bir bakış açısını ön planda tutarak nüfusbilim alanına bir giriş yapmak; bu konudaki temel kuram, olgu ve yaklaşımları incelemektir. Bu ders Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde vermekte olduğum demografi ders notları esas alınarak hazırlanmıştır.

   

  Ders 1: GİRİŞ

  Ders 2: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÜYÜK DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLER

  Ders 3: NÜFUSBİLİMİN KURAMSAL TARİHÇESİ (19.yüzyıl öncesi)

  Ders 4: NÜFUSBİLİMİN KURAMSAL TARİHÇESİ (19.yüzyıl)

  Ders 5: DEMOGRAFİNİN VERİ KAYNAKLARI

  Ders 6: DEMOGRAFİK GEÇİŞ

  Ders 7: TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM

  Ders 8: DOĞUMLAR

  Ders 9: ÖLÜMLER

  Ders 10: YAŞLANMA

  Ders 11: EVLİLİKLER, AİLE VE HANE YAPISI

  Ders 12: ŞEHİRLEŞME

  Ders 13: GÖÇLER

  Ders 14: YAYIN TARAMASI


 • 9
  Tüm konuları göster

  Ders 9: ÖLÜMLER

  -          Terimler

  -          Ölüm hızlarındaki değişim

  -          Ölüm oranlarındaki farklar ve nedenleri

  -          Erkeklerde ölüm oranlarının yüksek olması

  -          Ölüm karşısında toplumsal eşitsizlikler: Alt gelir grupları, iş kazaları

  -          Ölüm karşısında bölgesel eşitsizlikler: Aids

  -          Bebek ve çocuk ölümleri

  -          Ortalama yaşam beklentisi

  EK 1: Türkiye’de bebek ölümleri (Ahenk Anbar)

  EK 2: Mezarlıklar (Didem Danış)