Takvimi

 
DERS KONULAR OKUMALAR
1 Giriş Ders izlencesini, BKM 1-2. Bölümleri, Merton (1990) ve Sharpe (1995)'i okuyun.
2 Menkul Kıymetler, Wall Street'de Rassal Yürüyüş BKM 3 ve 5. Bölümleri, Fama (1995) ve Kritzman (1993)'ü okuyun.
Finansal Teoriler
3 Portföy Teorisi ,Bölüm 1: Problemi Oluşturmak BKM 6 ve 7 Bölümler, Elton ve Gruber (2000) ve Kritzman (1992)'i okuyun.
4 Portföy Teorisi, Bölüm 2: Çarpıklık Tercihi ve Dinamik Yeniden Değerleme BKM Bölüm 6, Ek A ve B ve Black (1995)'ı okuyun.
5 Portföy Teorisi, Bölüm 3 : Çoklu Riskli Varlıklar BKM Bölüm 8, Kritzman (1994) ve Kritzman (1991).
6 CAPM ve APT, Bölüm 1: Teori BKM 9-11. Bölümler, Roll ve Ross (1995) ve Kritzman (1991)'u okuyun.
7 CAPM ve APT, Bölüm 2: Uygulamalar ve Sınamalar BKM Bölüm 13, Jagannathan ve McGrattan (1995) ve Kritzman (1993)'ı okuyun.
Hisse Senedi ve Hisse Senedi Opsiyonları
8 Hisse Senedi Piyasası, Bölüm 1: Hisse Senedi Getirilerinin Çapraz Kesit Kalıpları Fama ve French (1992)'ı okuyun.
9 Hisse Senedi Piyasası, Bölüm 2: Hisse Senedi Getirileriyle İlgili Daha Fazla Çapraz Kesit Kalıpları Cochrane (1999), Kritzman (1991a) ve Kritzman (1991b)'ı okuyun.
10 Hisse Senedi Opsiyonları, Bölüm 1: Giriş BKM Bölüm 20.
11 Hisse Senedi Opsiyonları, Bölüm 2: Ampirik Bulgular, Oynaklık BKM Bölüm 21.
12 Arasınav  
Sabit Getiri ve Kredi Hassas Enstrümanlar
13 Sabit Getiri Piyasası, Bölüm 1: Giriş BKM Bölüm 14, Kritzman (1993).
14 Sabit Getiri Piyasası, Bölüm 2: Getiri Eğrisi BKM Bölüm 15, Kao (1993).
15 Vadeli İşlemler, Swap Opsiyonları, Tavan/Taban Anlaşmaları ve Diğer Türevler BKM Bölüm 22 ve 23.
16 Kredi Piyasası, Bölüm 1: Temettü Riski, Kredi Spread'leri, İşlemleri Derecelendirme Reyfman ve Toft (2001) ve Altman, Caouette, Narayanan (1998).
17 Kredi Piyasası, Kredi Türevleri Reyfman ve Toft (2001), Altman, Caouette, Narayanan (1998).
Aktif Yatırımlar ve Piyasa Etkinliği
18 Piyasa Etkinliği BKM Bölüm 12, Rubinstein (2001), Daniel ve Titman (1999) ve Fama (1998).
19 Menkul Kıymet Analizi ve Hisse Senedi Seçimi KM 17-19. Bölümler ve Business Week (2001).
20 Aktif Portföy Yönetimi BKM 26-27 Bölümler, Thomas (2000), Waring, Whitney, Pirone ve Castille (2000).
21 Hedge Fonları Kritzman (1994a), Kritzman (1994b), Ross (1999) ve Perrold (1999).
22 Risk Yönetimi BKM Bölüm 27, Chow ve Kritzman (2001), Bernstein (1995).
23 Emtialar BKM 22 and 23. Bölümler
Davranışsal Finans ve Özet
24 Davranışsal Finans Statman (1999).
25 Özet ve konuların gözden geçirilmesi  
26 Konuların Tekrarı  
27 Final Sınavı