İzlence

Ders Saatleri
Dersler: Haftada 2 gün, her ders 1.5 saattir

Ders Hakkında Genel Bilgi
Dersin odak noktası finansal teori ve yatırım kararlarında yararlı olan ampirik bulgulardır.Derste ele alınan konular beş başlık altında toplanabilir:

 • Finansal Teoriler
  Yatırım kararlarının entegre bir parçası haline gelmiş olan portföy teorisini, sermaye varlık fiyatlama modeli ve arbitraj fiyatlama modelini içerir.
 • Hisse Senetleri ve Hisse Senetleri Opsiyon Piyasalarıyla İlgili Ampirik Bulgular
  Hisse senedi getirilerindeki çapraz kesit kalıplarını, hisse senedi getirilerinin zaman serisi davranışını, zamana bağlı olarak değişen beklenen getirileri, stokastik oynaklığı ve hisse senedi opsiyon piyasasına ilişkin diğer ampirik bulguları içerir.
 • Sabit Getiri ve Kredi Hassas Enstrümanlara Giriş
  Bu, temettü riski bulunan ve bulunmayan tahvilleri, getiri eğrileri analizini, FED hedef oranlarının etkilerini, swap, tavan ve taban faiz anlaşmaları ve swap opsiyonları gibi sabit getiri türevlerini, temettü ve işlemleri derecelendirme modellerini ve kredi türevlerindeki son gelişmeleri içerir.
 • Piyasa Etkinliği ve Aktif Yatırımlar
  Finansal piyasaları modellemek için yararlı bir çerçeve sunan etkin piyasalar hipotezi ile başlıyoruz. Diğer herhangi modeller gibi, etkin piyasalar hipotezi gerçek dünyanın mükemmel bir tanımı değildir: bazı fiyatlar neredeyse kesin olarak “yanlış” tır. Bu yüzden, aktif yönetimin etkili sonuçlar verebileceğine inanmamızı sağlayan sebepler vardır. Aktif yönetimle ilgili konular; menkul kıymet analizini, aktif portföy yönetimini, hedge fonlarını ve risk yönetimi konularını içerir.
 • Davranışsal Finansa Kısa Bir Giriş
  Finansal teori, yatırımcıların iyi tanımlanmış fayda fonksiyonlarını maksimize etmek için rasyonel olarak hareket edeceklerini varsayarken, davranışsal finans finansal piyasaları açıklamak için psikoloji, sosyoloji ve antropolojiden diğer davranış teorilerini de kullanır. Bu konu sadece bir derste ele alınacaktır. Amaç, size bu aktif ve hızla büyüyen finans alanı hakkında bilgilendirmektir.

Dersin Amaçları
Sağlıklı bir yatırım kararı finansal piyasalar hakkında derinlemesine bilgi, güçlü analitik düşünme ve kesin matematiksel türetmeyi gerektirir. Bu dersin amacı, size bu üç unsuru öğretmektir:

 • Analitik Araçlar
  Bu derste elde etmeniz gereken önemli analitik yeteneklerden biri, gerçek bir yatırım problemini analitik olarak takip edilebilen bir modele dönüştürme yeteneğidir. Bu modelleme yeteneği, dersin önemli bir unsurudur ve ders boyunca vurgulanacaktır.
 • Niceliksel Yetenekler
  Modern finansın niceliksel yönleri vardır. Optimizasyon, dinamik programlama, olasılık teorisi ve istatistiksel analiz gibi güçlü matematiksel araçlar birçok karmaşık yatırım problemlerini kolaylaştırır. Bu derste, bu niceliksel unsuru öğreneceksiniz. Matematiğinizin çok iyi olması gerekmiyor, fakat size bir durumdan diğerine uygulanabilir olan esas noktaları öğretmeyi umuyorum. Bununla birlikte, 5 grup ödevi sayesinde optimizasyon, veri analizi ve Monte-Carlo simulasyonu vb. hakkında deneyim kazanacaksınız.
 • Ampirik Bilgi
  Herhangi bir yatırım kararı için gerekli olan şey, yatırım ortamı hakkında bilgi sahibi olmaktır. Geniş anlamda finansal enstrümanlar, menkul kıymetler, borç ve türevler olarak sınıflandırılabilir. Bu derste, bu üç finansal piyasa ile ilgili önemli ampirik bilgiler incelenecektir. Her ne kadar kadar kavramları ve büyük resimleri sık sık vurgulayacak olsam da, lütfen 15.433 dersinin önemli düzeyde cebir, notasyon ve temel matematik içerdiğine dikkat edin. Eğer bu üç konuyla ilgili sorunlarınız varsa, lütfen dersin öğretim görevlisi ile konuşun.

Ders Materyalleri
Zorunlu Okuma
Bodie, Zvi, Alex Kane, ve Alan J. Marcus ("BKM"). Investments. 5. Baskı: McGraw-Hill/Irwin, 2002.

Tavsiye Edilen Okuma:
P. Bernstein. Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street. New York: Free Press, 1992.

Öğretim Yardımcıları ve Soru Çözme Saatleri:
Dersin öğretim yardımcıları haftalık olarak görüşme saatleri düzenleyecektir. Soru çözme derslerinin saatleri ise derste bildirilecektir.

Notlandırma

Gereklilikler Yüzde
Derse devam ve katılım %10
Beş Grup Ödevi %20
Ara Sınav %30
Dönem Sonu Sınavı %40

Derse Hazırlık ve Derse Katılım
Hem derse hazırlık hem de derse katılım önemlidir. Sınıflar, soru sorarak ve cevap vererek konuyu ne kadar anladığınızı test etmenize yarayan ortamlardır. Derse hazırlıklı değilseniz tartışmalara katkıda bulunmanız da zor olur. Derslere çalışma grupları halinde hazırlanmanızı kesinlikle öneririm. Ayrıntılar için lütfen ders takvimine ve okuma listesine bakınız.
Açıklayıcı sorular ve yaratıcı ve sezgisel yorumlar yoluyla derse katılım önerilmektedir. Derse aktif katılımınız bu dersi ben de dahil herkes için büyük bir öğrenme deneyimine dönüştürecektir.

Grup Ödevleri
Beş adet grup ödevi vardır. Her bir ödev dönem sonu notunuzun 3 ila 5 puanıdır. Grup ödevleri ödevin teslim gününde dersin başında teslim edilecektir.
Lütfen bu ödevleri üç ila beş kişilik gruplar halinde hazırlayınız. Her bir grup tek bir cevap dosyası vermelidir. Her bir grup üyesi ödevden aynı notu alacaktır ve her bir üyenin bütün soruların çözümüne önemli katkı sağlaması beklenmektedir.

Ders Ödevler Puan
1 Sermaye Piyasası Teorisi 3
2 Menkul Kıymet Analizi 5
3 Vadeli İşlem Problemi 4
4 Simulasyona Dayalı Opsiyon Problemi 5
5 Performans Değerlendirme 3
6 Toplam 20

Sınavlar
Hem ara sınav hem de dönem sonu sınavı derste, notlar ve kitaplar kapalı olarak yapılacaktır. Arasınav 11. dersten sonra, dönem sonu sınavı belirlenen dönem sonu sınavı tarihinde yapılacaktır (24. dersten sonra).
Grup ödevlerinin tersine, sınavlarda gruplar halinde çalışamazsınız. Hastalık sebebiyle sınavlara giremezseniz, lütfen sınavdan önce benimle iletişime geçiniz.