18.112 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar

Okutulduğu Yıl: 2008 Güz


Düzey:
Lisans
Öğretim Üyesi:
Prof. Sigurdur Helgason
Çevirmenler:

Prof.Dr.Yusuf Avcı
Dr. Faruk Uçar

23. derste incelenen Zeta fonksiyonu için Riemann'ın fonksiyonel denklemi. (Resim MIT OpenCourseWare tarafından hazırlanmıştır.)


Ders Materyalleri


Ders Notları

Ödevler ve Çözümleri
Sınavlar ve Çözümleri    
Dersin Tanımı


Bu ders, geometrik vurgusu olan, bir değişkenli kompleks analiz ile ilgili bir ileri seviyede lisans dersidir. Analysis I (18.100B) dersi önkoşul olduğundan, kompaktlık, bağlantılılık gibi topolojik kavramlar ve sürekli fonksiyonların ilgili özelliklerinin bilindiği varsayılacaktır. Bu derste, iki haftada bir çözümleri ile birlikte problemler, tüm çözümleriyle birlikte iki ara sınav ve bir final sınavı verilecektir.