HIST 202: Avrupa Uygarlığı, 1648-1945

Ders İzlencesi

Profesör
John Merriman, Charles Seymour Tarih Profesörü, Yale University

Dersin Tanımı
Bu ders Otuz Yıl Savaşları’nın bitişinden II. Dünya Savaşı’nın sonrasına kadar geçen dönemdeki modern Avrupa Tarihi’nin genel bir özetini sunmaktadır. Dersimiz boyunca Fransız Devrimi ve Napolyon gibi önemli olay ve karakterleri incelemenin yanı sıra, sıradan insanların başkaldırı ve geçiş zamanlarındaki deneyimlerinin de üzerinde duracağız. Böylece ele aldığımız döneme tarihsel kaçınılmazlık bağlamında ya da büyük adamların sürüklediği bir süreç olarak bakmak yerine, nüfustaki değişiklikler, siyasi devrimler ve kültürel gelişim arasındaki karmaşık ilişkilerin penceresinden bakacağız. Ders kitabındaki okumalara sanat, edebiyat ve sinemanın klasik örnekleri eşlik edecek.

Okumalar
Browning, Christopher. Ordinary Men. New York: Harper Perennial, 1998.

Merriman, John. A History of Modern Europe: From the Renaissance to the Present. 2nd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2004.

Orwell, George. Homage to Catalonia. New York: Harvest Books, 1980.

Smith, Helmut. The Butcher's Tale. New York: W. W. Norton & Company, 2003.

Winter, Jay. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Zola, Emile. Germinal. London: Penguin Books, 2004.

Filmler
Paths of Glory. Yönetmen: Stanley Kubrick. 1957. Century City: United Artists.

Triumph of the Will. Yönetmen: Leni Riefenstahl. 1935. Berlin: Universum Film AG.

Au Revoir les Enfants. Yönetmen: Louis Malle. 1987. Los Angeles: Orion Classics.