Genel Kapsamlı Bibliyografik Kaynaklar

Alanla ilgili güncel ve geriye dönük bilgi kaynaklarının(kitap, dergi, makale vb) saptanmasında yararlanılacak olan genel kapsamlı bibliyografik kaynakların amaç, kapsam ve düzen açısından tanıtılması ve kaynak içinde bilgi arama. Bibliyografik kimlik, giriş unsuru, gönderme, kaynak sonu dizini gibi kavramların açıklanması.

Dosyayı görmek için Genel Kapsamlı Bibliyografik Kaynaklar.pdf tıklayın