Türkiye Makaleler Bibliyografyası (TMB)

Milli Kütüphane, Mart 1952 yılından beri Kütüphaneye gönderilen bilimsel ve kültürel ağırlıklı dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler Bibliyografyasını yayınlamaktadır.

Dosyayı görmek için TMB.pdf tıklayın