İnternet Kaynakları

Alanımızla ilgili internet üzerindeki kaynakların saptanmasında yararlanabileceğimiz web siteleri/portallarının erişim ara yüzlerinin irdelenmesi ve uygulama. İnternet kaynaklarının değerlendirilmesi.

Dosyayı görmek için Internet Kaynakları.pdf tıklayın