Veritabanları II

Ankara Üniversitesi E-Kütüphanedeki alan araştırmalarında kullanabileceğimiz seçilmiş veritabanı örneklerinin uygulamalı olarak erişim arayüzlerinin irdelenmesi.

Dosyayı görmek için Veritabanları- II Okuma.pdf tıklayın